• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Грађевински послови
Уверење о физичким деловима објекта и нумерацији стана ПДФ Штампа Ел. пошта

Одељење за грађевинске и стамбене послове
Одсек грађевинских послова

УВЕРЕЊЕ О ФИЗИЧКИМ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКТА

Потребна документација:
- Захтев за издавање уверења у слободној форми
- Правоснажна Грађевинска дозвола или Одобрење за изградњу
- Правоснажна Употребна дозвола
- Оригинал Списка физичких делова објекта издат од ЈП "Градско стамбено" (Краљице Марије 17), са бројем, спратношћу и површином станова
- Копија уговора за стан
- Копија личне карте
- Доказ о плаћеној такси

УВЕРЕЊЕ О ПОВРШИНИ И СТРУКТУРИ СТАНОВА

Потребна документација:
- Захтев за издавање уверења у слободној форми
- Основ стицања стана (купопродајни уговор, уговор о откупу, уговор о поклону...)
- Потврда издата од ЈП "Градско стамбено" (Краљице Марије 17), са бројем, спратношћу и површином станова
- Копија личне карте подносиоца захтева
- Доказ о плаћеној такси

УВЕРЕЊЕ О НУМЕРАЦИЈИ СТАНА

Потребна документација:
- Захтев за издавање уверења у слободној форми
- Правоснажна Грађевинска дозвола или Одобрење за изградњу
- Правоснажна Употребна дозвола
- Списак власника станова у згради издат од ЈП "Градско стамбено" (Краљице Марије 17)
- За станове у кући: оверен пројекат
- Основ стицања стана (купопродајни уговор, уговор о откупу, уговор о поклону...)
- Копија личне карте
- Доказ о плаћеним таксама

Општинскe административнe таксe:
- пријем захтева: 300 дин.
- издавање уверења:

за један стан 258 дин. од 2 до 10 станова 722 дин, преко 10 станова 1445 дин.
за једну гаражу или гаражно место, или пословни простор (локал) 237 дин.
од 2 до 10 гаража или гаражних места, или пословних простора (локала) 659 дин. А за преко 10 1378 дин.
за целокупан простор, за пословне зграде, стамбено пословне зграде, привредне објекте... 2678 дин.

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: III спрат, соба 59

Рад са странкама:
- радним даном од 10.00 до 15.00
- пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 156

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00