• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Грађевински послови
Уверење о старости објеката ПДФ Штампа Ел. пошта

Одељење за грађевинске и стамбене послове
Одсек грађевинских послова

Потребна документација:
- Захтев за издавање уверења у слободној форми
- Копија плана катастарске парцеле на којој се објекат налази, са уцртаним објектом, коју издаје Републички геодетски завод (27. марта 43-45), не старија од 6 месеци
- Оригинал Уверења Републичког геодетског завода, не старије од 6 месеци са податком тј. временом када је први пут снимљен објекат
- Лист непокретности РГЗ-а, за предметну катастарску парцелу
- Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса: 300 дин.  + 300 дин.
Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97 - 53015

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: III спрат, соба 53 и 57

Рад са странкама:
- радним даном од 10.00 до 15.00
- пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 154 и 155

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00