• Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
Početna e-Uprava Komunalni poslovi
Odobrenje za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama PDF Štampa El. pošta

Odeljenje građevinskih i stambenih poslova
Odsek stambenih i komunalnih poslova

Privremeni objekti su manji montažni objekti, kiosk, bašta ugostiteljskog objekta i drugi slični objekti za prodaju prehrambenih i drugih proizvoda na malo, za pružanje ugostiteljskih i zanatskih usluga i za zadovoljenje drugih potreba građana.

Odobrenje se izdaje na osnovu Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu ("Sl. list grada Beograda", br. 61/09 i 24/10). Mesto za postavljanje privremenog objekta osim za bašte, zabavne parkove, cirkuse i sportske objekte, određuje se Planom postavljanja privremenih objekata na javnim površinama za područje Gradske opštine Palilula. Korisnik se određuje na osnovu Konkursa, osim za bašte, zabavne parkove, cirkuse i sportske objekte.

Potrebna dokumentacija:
- Prijava na Konkurs
- Drugi dokumenti po potrebi
- Dokaz o plaćenim taksama

Opštinske administrativne takse:
- za učešće na Konkursu za dodelu lokacija 960 din.
- za podnošenje Zahteva 250 din.
- za izdavanje Odobrenja 6430 din.
Tekući račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97 53-015

Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta: III sprat, soba 64

Rad sa strankama:
- radnim danom od 12.00 do 14.00, osim petkom
- prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog utorka 09.00-11.00

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 144 i 146

Radno vreme Uslužnog centra: 08.00-17.30