• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Комунални послови
Одобрење за постављање забавних паркова, циркуса и спортских објеката ПДФ Штампа Ел. пошта

Одељење грађевинских и стамбених послова
Одсек стамбених и комуналних послова

 

По Захтеву за издавање одобрења за постављање забавних паркова, циркуса и спортских објеката одлучује се уз претходну сагласност Секретаријата за урбанизам и Секретаријата за саобраћај и организације којој је та површина поверена на управљање, коришћење и одржавање, а у просторима од културно-историјског значаја, који су проглашени за културна добра, уз претходну сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.

 

Потребна документација:
- Захтев
- Техничка документација - скица, са приказом свих објеката предлога њиховог размештаја у размери 1:200 до 1:500, са подацима о потребама за прикључење на електро, водоводну и канализацијону мрежу и фотографски приказ површине на коју се објекат поставља
- Доказ о плаћеним таксама

Општинске административне таксе:
- за подношење Захтева 290 дин.
- за издавање Одобрења 8500 дин.
Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97 53-015

Градска административна такса (по потреби):
Секретаријату за саобраћај за добијање Сагласности за заузеће јавне површине - 3668 дин.
Текући рачун: 840-742241843-03
Позив на број: 97 27-501-08

Уплата за добијање Сагласности (по потреби):
- ЈКП "Зеленило Београд"
- Завод за заштиту споменика културе града Београда

Место предаје документације: Писарница

Место решавања предмета: III спрат, соба 64

Рад са странкама:
- радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
- пријем странака код начелника Одељења: сваког уторка 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00