• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Лична стања грађана
Накнадни упис у матичну књигу рођених ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:
- Захтев за накнадни упис података у матичне књиге
- Извод из матичне књиге рођених  за родитеље
- Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
- Уверење о држављанству за родитеље
- Уверење о пребивалиштву за дете (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтовљева 12а)
- Копија важеће личне карте за родитеље
- Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета
- Изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здравствене установе) даје се лично пред овим органом
- По потреби и друга документација

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

 

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 129

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00