• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Матичне књиге
Уверење о држављанству ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 740 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 53-015

Републичка административна такса се не плаћа за следеће намене:
- у поступку за исправљање грешака у матичним књигама
- за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
- за радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом
- за регулисање војне обавезе
- за заснивање радног односа и остваривање права по том основу
- у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и за списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода
- за молбе за помиловање

 

Приликом подношења захтева за издавање извода, приложити и доказ о ослобађању од плаћања таксе.

 

Места предаје захтева и издавања Уверења:
- Услужни центар, Таковска 12
- Услужни центар Борча, Ивана Милутиновића 12г

Радно време са странкама:
- Матично подручје Палилула, радним даном 07.30 - 015.30, средом 07.30 - 18.00
- Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 08.00-15.00

Телефон за информације:
- Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
- Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Уверење може да се поручи и:
- Телефоном: 3237-169
- Преко Интернета