Beograd

Услужни центар

Usluzni centar

У приземљу зграде Градске општине Палилула, Таковска 12, налази се модеран Услужни центар, који је заменио шалтерску салу. Грађани у непосредној комуникацији са службеницима остварују контакт, предају, оверавају документа, информишу се о свим питањима у надлежности Општинске управе.

На шалтеру овере грађани Палилуле оверавају потписе, преписе и рукописе свих докумената, уговора, овлашћења, сагласности и изјава. Једино се не ради овера докумената везаних за непокретности. Обавља се и отварање радних књижица, упис стручне спреме и промена презимена, као и издавање извода из матичних књига.

На два велика монитора док чекају грађани могу да прочитају корисне сервисне информације и надлежности свих одељења и служби у Општини. Услужни центар је доступан за особе са посебним потребама, јер је на улазу зграде постављен лифт за особе са помагалима.

Радно време:

  • Писарница: 07.30-18.00 радним данима
  • Овера: 07.30-18.00 радним данима
  • Издавање извода из матичних књига: радним данима 07.30 - 15.30, средом 07.30 - 18.00

UC Borca

За потребе грађана леве обале Дунава отворен је Услужни центар у Месној заједници "Стара Борча". У Услужном центру постоје: Писарница, пункт за оверу докумената, матичар, инспекција и геометар.

Адреса: Ивана Милутиновића 12г, тел. 2722-660

Радно време: 07.30-15.30 радним данима

Палилула линкови
Наша кућа Палилула