Beograd

Исправка и допуна података у матичним књигама

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

  • Захтев за исправку података
  • Извод из матичне књиге за који се тражи исправка
  • Фотокопија личне карте
  • Документа која служе као доказ о чињеницама и подацима које треба исправити или допунити (извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, уверење о држављанству)
  • По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 129

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00

Палилула линкови
Наша кућа Палилула