Beograd

Захтев за издавање Потврде о бирачком праву / Уверења о упису у Јединствени бирачки списак

Одељење за општу управу

Бирачки спискови

Потребна документација:

  • Важећа лична карта - фотокопија (уколико нема чип) или очитана (уколико има чип)
  • Овлашћење за овлашћено лице
  •  Захтев
  • * Решење о подносиоцу изборне листе или овлашћење за лице које је овластио подносилац изборне листе (доставља се у случају када потврду захтева подносилац изборне листе или лице које овласти)
  •  Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: III спрат, соба 13 или преузмите овде PDF

Место предаје документације: III спрат, соба 63

Место решавања предмета: III спрат, соба 63

Телефон за информације: 3236-221 лок. 153

Радно време са странкама: 07.30-15.30

Палилула линкови