Beograd

Контакт центар

Контакт центар Градске општине Палилула је намењен за пријаву и решавање проблема грађана Палилуле. Питања, проблеме и сугестије грађани могу да изнесу у непосредној комуникацији са оператером преко фиксног телефона, слањем SMS поруке или путем електронске поште. У најкраћем могућем року добиће одговор на свако питање.

Грађани могу преко Контакт центра да поставе сва питања из надлежности локалне самоуправе и да пријаве своје комуналне проблеме (водовод, канализација, грејање, чистоћа, саобраћај...) и социјалне проблеме (заштита старих лица и деце...), као и да упуте притужбе на рад запослених у Општини Палилула.

Циљ Контакт центра је успостављање боље комуникације са грађанима, како би им општинска власт на најбољи и најбржи могући начин помогла да реше своје проблеме.

Телефон: 2694-429

SMS: 069-8215-898

E-mail: kontakt@palilula.org.rs

Радно време: сваког радног дана, 10.00-16.00

Палилула линкови