Beograd

Kontakt centar

Kontakt centar Gradske opštine Palilula je namenjen za prijavu i rešavanje problema građana Palilule. Pitanja, probleme i sugestije građani mogu da iznesu u neposrednoj komunikaciji sa operaterom preko fiksnog telefona, slanjem SMS poruke ili putem elektronske pošte. U najkraćem mogućem roku dobiće odgovor na svako pitanje.

Građani mogu preko Kontakt centra da postave sva pitanja iz nadležnosti lokalne samouprave i da prijave svoje komunalne probleme (vodovod, kanalizacija, grejanje, čistoća, saobraćaj...) i socijalne probleme (zaštita starih lica i dece...), kao i da upute pritužbe na rad zaposlenih u Opštini Palilula.

Cilj Kontakt centra je uspostavljanje bolje komunikacije sa građanima, kako bi im opštinska vlast na najbolji i najbrži mogući način pomogla da reše svoje probleme.

Telefon: 2694-429

SMS: 069-8215-898

E-mail: kontakt@palilula.org.rs

Radno vreme: svakog radnog dana, 10.00-16.00

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа