Beograd

Naručivanje dokumenata telefonom

Automatski telefonski servis omogućava 24 časa dnevno, svakog dana, da naručite telefonom dostavljanje dokumenata na kućnu adresu.

Pozivom na broj (011) 3237-169, za građane upisane u matične knjige za Matično područje Palilule, možete da naručite sledeća dokumenta:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Izvod iz matične knjige venčanih
  • Izvod iz matične knjige umrlih
  • Uverenje o državljanstvu

Rokovi dostavljanja:

  • Na teritoriji Beograda dokumenti se u roku od 48 sati predaju Pošti Srbije, a taksu i poštanske troškove naplaćuje poštar.
  • Rok za dostavljanje van Beograda je 5 dana i dostava je poštom pouzećem.

Cene dostavljanja:

  • Za izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih plaća se republička administrativna taksa od 400 din, plus cena poštanskih troškova.
  • Za uverenja o državljanstvu plaća se republička administrativna taksa od 700 din, plus cena poštanskih troškova.
  • Takse za izdavanje izvoda i uverenja propisane su Zakonom o republičkim administrativnim taksama, a troškove dostave propisuje Pošta Srbije.
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа