Beograd

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava - Palilula

Grad Beograd - Gradska uprava grada Beograda

Sekretarijat za upravu

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava - Palilula

U Odeljenju se obavljaju poslovi državne uprave koje je Republika Srbija poverila Gradu Beogradu, u oblasti vođenja matičnih knjiga i rešavanja u prvostepenom upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga i ličnih stanja građana.

Odlukom o matičnim područjima Grada Beograda, Skupštine grada Beograda ("Službeni glasnik grada Bograda" br. 61/09) određeno je matično područje Palilula, sa naseljenim mestima koja ulaze u sastav matičnog područja: Beograd - deo, Veliko Selo i Slanci, sa sedištem u zgradi GO Palilula, i matično područje Palilula - Borča, sa naseljenim mestima koja ulaze u sastav matičnog područja: Borča, Dunavac, Kovilovo, Ovča i Padinska skela, sa sedištem u Borči.

Radno vreme:

Matično područje Palilula

Uslužni centar, Takovska 12

radnim danom 07.30-15.30

Kancelarija matičara 29-31

radnim danom 07.30-13.30 - za upis u matične knjige

Matično područje Palilula - Borča

radnim danom 07.30-14.30

Telefonsko naručivanje dokumenata:

3237-169

Dokumenta se mogu poručiti i putem Interneta - Virtuelni matičar

Napomena:

Izvodi iz matičnih knjiga izdaju se za lica upisana u matične knjige matičnog područja Palilula i i matičnog područja Palilula - Borča kao i za sve ostale gradske opštine grada Beograda ukoliko su uneti u elektronsku evidenciju i za gradove Kragujevac, Novi Sad, Valjevo i Leskovac u meri u kojoj su podaci uneti u elektronsku evidenciju

KONTAKT:

ODELJENJE ZA LIČNA STANJA GRAĐANA, VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA I IZBORNA PRAVA - PALILULA

Šef Odeljenja

Dragana Jovanović

II međusprat, kancelarija 32

tel. 3236-221 lok. 128

Upravni poslovi u oblasti ličnih stanja građana

II međusprat, kancelarija 28

tel. 3236-221 lok. 129

Matično područje Palilula

Matičar

II međusprat, kancelarija 29-31

tel. 3236-221 lok. 104, 106

Matično područje Palilula - Borča

Matičar

Ivana Milutinovića 12g, Borča

tel. 3324-891

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа