Beograd

Prijem podnesaka i rad sa strankama

Odeljenje za opštu upravu

Prizemlje - Uslužni centar

  • Prijem podnesaka (lično ili putem pošte), žalbi, dopuna...
  • Donošenje projekata iz arhivskog depoa na uvid na zahtev stranke
  • Pretraga na računaru i obaveštavanje stranke o kretanju zavedenog predmeta
  • Usmena obaveštenja

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 202

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа