Beograd

Овера потписа, рукописа и преписа

1. марта 2017. у складу са Законом о измени Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа ("Сл.гласник РС", бр.  93/14, 22/15) општинским управама престаје надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа.

Послови оверавања потписа, рукописа и преписа прелазе у надлежност јавних бележника.

 

Палилула линкови