Beograd

Overa potpisa, rukopisa i prepisa

1. marta 2017. u skladu sa Zakonom o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Sl.glasnik RS", br.  93/14, 22/15) opštinskim upravama prestaje nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa.

Poslovi overavanja potpisa, rukopisa i prepisa prelaze u nadležnost javnih beležnika.

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа