Beograd

Издавање потврде о издржавању

Одељење за општу управу

Приземље - Услужни центар

Потребна документација:

  • Важећа лична исправа
  • Потврда о укупним примањима за издржавана лица за претходну годину, уколико су у радном односу или остварују право на пензију

Телефон за информације: 3236-221 лок. 101

Радно време са странкама: 07.30-15.30

Палилула линкови