Beograd

Упис, брисање и измене у Јединственом бирачком списку

Одељење за општу управу

Бирачки спискови

Потребна документација:

  • Попуњен захтев
  • Фотокопија личне карте
  • Важећа лична карта на увид
  • Извод из одговарајуће матичне књиге

Место набавке обрасца: III спрат, соба 13 или преузмите овде PDF

Место предаје документације: III спрат, соба 63

Место решавања предмета: III спрат, соба 63

Телефон за информације: 3236-221 лок. 153

Радно време са странкама: 07.30-15.30

Палилула линкови