Beograd

Uverenje o državljanstvu

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za izdavanje
  • Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Republička administrativna taksa: 800 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 53-015

Republička administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

  • u postupku za ispravljanje grešaka u matičnim knjigama
  • za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata
  • za radnje u vezi sa školovanjem učenika i studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom
  • za regulisanje vojne obaveze
  • za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu
  • u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i za spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda
  • za molbe za pomilovanje

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje izvoda, priložiti i dokaz o oslobađanju od plaćanja takse.

Mesta predaje zahteva i izdavanja Uverenja:

  • Uslužni centar, Takovska 12
  • Uslužni centar Borča, Ivana Milutinovića 12g

Radno vreme sa strankama:

  • Matično područje Palilula, radnim danom 07.30 - 14.00
  • Matično područje Palilula - Borča, radnim danom 07.30-14.00

Telefon za informacije:

  • Matično područje Palilula: 3236-221 lokal 104, 106 i 3232-265
  • Matično područje Palilula - Borča: 3324-891

Uverenje može da se poruči i:

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа