Beograd

Упис у МК чињеница рођења, венчања и смрти насталих на територији бивших република СФРЈ

Секретаријат за управу Градске управе града Београдa

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

За упис у матичну књигу рођених:

 • Захтев за упис
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • За удате/ожењене: извод из матичне књиге венчаних
 • За разведене: правоснажна пресуда о разводу брака
 • За удовце: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
 • По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних:

 • Захтев за упис
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих:

 • Захтев за упис
 • Извод из матичне књиге умрлих
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца:

 • Таковска 12, II међуспрат, соба 30-31
 • Борча, матичар
 • или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
 • Предата документација се задржава.

Место предаје документације:

 • Таковска 12, Услужни центар, матичар
 • Борча, матичар

Место решавања предмета:

 • Таковска 12, II међуспрат, соба 30-31 
 • Борча, матичар

Радно време са странкама:

 • Матично подручје Палилула, радним даном 07.30 -  14.00
 • Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 07.30-14.00

Телефон за информације:

 • Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
 • Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомене:

 • Упис у матичну књигу врши се по месту пребивалишта или боравишта.
 • Изводи из матичних кањига издати у Републици Хрватској, Федерацији Босни и Херцеговини и Републици Македонији подлежу режиму ослобађања од легализације и достављају се на обрасцу прописаном у тим државама.
 • Изводи из матичних књига издати у Републици Словенији достављају се на интернационалном обрасцу извода из матичних књига по Бечкој конвенцији о издавању извода из матичних књига на више језика или по Париској конвенцији о издавању извода из матичних књига намњених иностранству или на прописно легализованом обрасцу.
 • Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005. по пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару потребна документа. Документа се предају матичару тек пошто је Решење службено достављено. Путем телефона за информације може се проверити да ли је Решење достављено матичару.
Палилула линкови