Beograd

Upis u MK činjenica rođenja, venčanja i smrti nastalih na teritoriji bivših republika SFRJ

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Potrebna dokumentacija:

Za upis u matičnu knjigu rođenih:

 • Zahtev za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Fotokopija lične karte
 • Za udate/oženjene: izvod iz matične knjige venčanih
 • Za razvedene: pravosnažna presuda o razvodu braka
 • Za udovce: izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu venčanih:

 • Zahtev za upis
 • Izvod iz matične knjige venčanih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Fotokopija lične karte
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu umrlih:

 • Zahtev za upis
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Fotokopija lične karte
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Mesto nabavke obrasca:

 • Takovska 12, II međusprat, soba 29-31
 • Borča, matičar
 • ili preuzmite ovde PDF

Napomena vezana za dokumentaciju:

 • Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
 • Predata dokumentacija se zadržava.

Republička administrativna taksa:320 din.

 • Uplatni račun: 840-742221843-57
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 53-015

Mesto predaje dokumentacije:

 • Takovska 12, II međusprat, soba 29-31
 • Borča, matičar

Mesto rešavanja predmeta:

 • Takovska 12, II međusprat, soba 29-31
 • Borča, matičar

Radno vreme sa strankama:

 • Matično područje Palilula, radnim danom 07.30 - 015.30
 • Matično područje Palilula - Borča, radnim danom 07.30-15.00

Telefon za informacije:

 • Matično područje Palilula: 3236-221 lokal 104, 106 i 3232-265
 • Matično područje Palilula - Borča: 3324-891

Napomene:

 • Upis u matičnu knjigu vrši se po mestu prebivališta ili boravišta.
 • Izvodi iz matičnih kanjiga izdati u Republici Hrvatskoj, Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji podležu režimu oslobađanja od legalizacije i dostavljaju se na obrascu propisanom u tim državama.
 • Izvodi iz matičnih knjiga izdati u Republici Sloveniji dostavljaju se na internacionalnom obrascu izvoda iz matičnih knjiga po Bečkoj konvenciji o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika ili po Pariskoj konvenciji o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namnjenih inostranstvu ili na propisno legalizovanom obrascu.
 • Lica koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije posle marta 2005. po prijemu Rešenja MUP Republike Srbije o prijemu u državljanstvo obavezna su da u što kraćem roku pribave i predaju matičaru potrebna dokumenta. Dokumenta se predaju matičaru tek pošto je Rešenje službeno dostavljeno. Putem telefona za informacije može se proveriti da li je Rešenje dostavljeno matičaru.
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа