Beograd

Registracija poljoprivrednih gazdinstava

Upis poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava vrši se na zahtev nosioca poljoprivrednog gazdinstva. Zahtev za upis i obnovu registracije u Registru podnose pravna lica, preduzetnici i poljoprivrednici.

Zahtevi se podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva finansija - Uprava za trezor, prema prebivalištu nosioca poljoprivrednog gazdinstva, nezavisno od mesta obavljanja poljoprivredne delatnosti. Za teritoriju Gradske opštine Palilula područna jedinica Uprave za trezor se nalazi u 27. marta 28-32.

Podnose se sledeća dokumenta:

  • Zahtev za upis u Registar (preuzima na šalteru)
  • Kopija lične karte podnosioca zahteva
  • Kopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva koji se upisuju u Registar
  • Kopija namenskog tekućeg računa otvorenog u poslovnoj banci

Za prijavljene katastarske parcele neophodno je dostaviti:

  • Izvod iz katastra nepokretnosti
  • Rešenje o komasaciji
  • Ugovor o zakupu
  • Ugovor o ustupanju zemljišta na korišćenje

Sve informacije o kreditima , podsticjnim sredstvima , tekućim aktivnostima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ( kao i preuzeti obrasce za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva ) možete videti na internet adresi Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/ koja se nalazi na adresi : Bulevar kralja Aleksandra 84, 11 050 Beograd

Informacije i obrasci za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva mogu se dobiti i u nadležnoj Upravi za trezor u 27.marta br.28-32 gde se i vrši upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа