Beograd

Zakazivanje venčanja i zaključenje braka

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odnjljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Potrebna dokumentacija ako su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za buduće supružnike
 • Uverenje o državljanstvu za buduće supružnike
 • Važeće lične karte
 • Dokaz o uplaćenoj taksi
 • Dokaz o plaćenoj usluzi za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka
 • Po potrebi i druga dokumenta

Potrebna dokumentacija ako je jedan od budućih supružnika strani državljanin:

 • Izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju propisno legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Potvrda da nema smetnji za zaključenje braka
 • Važeći pasoš
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Napomene vezane za dokumentaciju:

 • Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci
 • Predata dokumentacija se zadržava.
 • Prilikom sačinjavanja zapisnika o prijavi zaključenja braka potrebno je lično prisustvo oba buduća supružnika

Za venčanja u sedištu matičnog područja (Sala za venčanja)

Republička administrativna taksa: 320 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 53-015

Za venčanja van sedišta matičnog područja

Troškovi za uslugu za izlazak službenog lica na teren:13.071 + 320 din.

Za stara, nemoćna i bolesna lica, uz medicinsku dokumentaciju, usluga izlaska službenog lica na teren iznosi 263 + 320 din.

Uplatni račun: 840-742341843-24

Broj modela: 97

Poziv na broj: 24-501-01527

Primalac: Gradska uprava grada Beograda

Mesto zakazivanja venčanja:

 • Takovska 12, II međusprat, soba 31
 • Borča, matičar

Radno vreme sa strankama:

 • Matično područje Palilula, radnim danom 07.30-14.00
 • Matično područje Palilula - Borča, radnim danom 07.30-14.00

Telefon za informacije:

 • Matično područje Palilula: 3236-221 lokal 104, 106 i 3232-265
 • Matično područje Palilula - Borča: 3324-891

Napomena:

Ako je jedan od budućih supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača prilikom zakazivanja venčanja i na dan venčanja

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа