Beograd

Пријава смрти

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одњљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација у случају смрти ван здравствене установе, у кући:

 • Потврда о смрти (два примерка)
 • Лична карта покојника
 • Лична карта пријавиоца смрти
 • Пропратни акт ЈКП "Погребне услуге"
 • По потреби, и друга документа

Потребна документација у случају смрти у здравствној установи:

 • Потврда о смрти (два примерка)
 • Пропратни акт здравствене установе

Место предаје документације:

 • Услужни центар, Таковска 12
 • Услужни центар Борча, Ивана Милутиновића 12г

Место решавања предмета:

 • Услужни центар, Таковска 12
 • Услужни центар Борча, Ивана Милутиновића 12г

Радно време са странкама:

 • Матично подручје Палилула, радним даном 07.30-14.00, дежурство суботом 
 • Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 07.30-14.00, дежурство суботом 

Телефон за информације:

 • Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
 • Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомена:

Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови уже породице с којима је умрли живео. Ако ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у чијем је стану смрт наступила, а ако нема ни ових лица, чињеницу смрти дужно је да пријави лице које је прво сазнало за смрт.

Палилула линкови