Beograd

Регулисање својства ратног војног инвалида

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове

Одсек за друштвене делатности

Потребна документација:

  • Попуњен Захтев за признавање својства ратног војног инвалида
  • Доказ Војне поште или МУП-а о времену проведеном у оружаним сукобима и околностима повређивања
  • Медицинска документација о лечењу
  • Уверење о држављанству
  • Доказ о пребивалишту

Место набавке обрасца: Писарницa у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: I спрат, соба 15-16

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 109

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови