Beograd

Регулисање својства цивилног инвалида рата

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове

Одсек за друштвене делатности

Потребна документација:

  • Попуњен Захтев за признавање својства цивилног инвалида рата
  • Извештај МУП-а о околностима и начину повређивања
  • Медицинска документација о лечењу
  • Уверење о држављанству
  • Доказ о пребивалишту

Место набавке обрасца: Писарницa у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: I спрат, соба 15-16

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 109

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови