Beograd

Regulisanje svojstva civilnog invalida rata

Odeljenje za društvene delatnosti i zajedničke poslove

Odsek za društvene delatnosti

Potrebna dokumentacija:

  • Popunjen Zahtev za priznavanje svojstva civilnog invalida rata
  • Izveštaj MUP-a o okolnostima i načinu povređivanja
  • Medicinska dokumentacija o lečenju
  • Uverenje o državljanstvu
  • Dokaz o prebivalištu

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Mesto predaje dokumentacije: Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: I sprat, soba 15-16

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 109

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа