Beograd

Право на породичну инвалиднину после смрти војног инвалида

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове

Одсек за друштвене делатности

Потребна документација:

  • Попуњен Захтев за признавање права на породичну инвалиднину
  • Доказ о смрти војног инвалида
  • Доказ о сродству са лицем по коме се остварује право
  • Уверење о држављанству
  • Доказ о пребивалишту

Место набавке обрасца: Писарницa у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: I спрат, соба 15-16

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 109

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови