Beograd

Objedinjena (elektronska) procedura

Odeljenje za građevinske i stambene poslove

Odsek građevinskih poslova

Nadležna služba sprovodi objedinjenu proceduru u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata do 1.500m2 BRGP, koja obuhvata: izdavanje građevinske dozvole, izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, (adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, promena namene objekta i td), prijavu radova, temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, izmenu akata koja se pribavljaju u ovoj proceduri, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju,izdavanje upotrebne dozvole.

Od 01. januara 2016. godine, svi zahtevi i svi postupci u okviru Objedinjene procedure, dostava podnesaka, akata i dokumentacije u objedinjenoj proceduri između podnosioca zahteva i nadležnog organa, kao i između nadležnog organa i imalaca javnih ovlašćenja obavljaju se isključivo elektronskim putem kroz Centralni informacioni sistem (CIS) koji predstavlja sistem za elektronsko postupanje u okviru objedinjene procedure.

Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred nadležnim organom popunjavanjem odgovarajućeg zahteva, odnosno prijave kroz CIS putem Portala za e-registraciju. 

Pregled video uputstava za korišćenje sistema i uputstvo za za digitalno potpisivanje može se naći na sajtu https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Home/Help

Sve informacije od značaja za postupak sprovođenja objedinjene procedure kao i odgovore na najčešće postavljena pitanja u vezi sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, propisi i drugi dokumenti relevantni za oblast građevinarstva mogu se dobiti na adresi www.gradjevinskedozvole.rs

Sva izdata akta upisana su u registar objedinjenih procedura i objavljena su na sajtu APR-a, uz poštovanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Javnim objavama o predmetima može se pristupiti na adresi https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home
 
Taksene tarife za spise i radnje u postupku objedinjene procedure

Naknade za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura
 
Propisi:

Ostali propisi u primeni:

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа