Beograd

Izdavanje saglasnosti za uknjižbu stana

 

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Gradske opštine Palilula izdaje saglasnost za uknjižbu stana, licima koja su stanove u društvenoj odnosno državnoj svojini, na kojima je opština Palilula bila korisnik, otkupili od opštine i to nakon isplate otkupne cene stana u celosti. Izdatom saglasnošću se istovremeno potvrđuje da je izvršena isplata otkupne cene stana u celosti, kao i da je opština saglasna da se lice koje je otkupilo stan upiše u javnim knjigama u kojima se vodi evidencija nepokretnosti i pravima na istima. 

Napominjemo, da je Odlukom o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada Beograda odnosno na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja ("Sl.list Grada Beograda", br.36/14) nadležnost za otkup  i davanje saglasnost za zakup stanova koji su u državnoj svojini, a na kojima Gradska opština Palilula ima pravo korišćenja, prešli u nadležnost Grada Beograda, a anekse ugovora o otkupu stanova, promenu načina plaćanja cene, kao i druge izmene i dopune ugovora  o otkupu stanova, kao i raskide ugovora o otkupu, zaključuje pravno lice koje je zaključilo ugovor o otkupu, odnosno njegov pravni sledbenik.

Opštinska administrativna taksa:  320,00 din. za podneti zahtev i 320,00 din. za izdatu saglasnost 
Tekući račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97 - 53015

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite obrazac u PDF

Mesto predaje dokumentacije: Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: V sprat, soba 91 i 96

Rad sa strankama na Odeljenju: 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 175

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа