Beograd

Захтев за увид у списе предмета

 

Потребна документација:

- Захтев за увид у списе предмета;
--доказ о активној легитимацији за тражени увид односно постојање правног интереса подносиоца захтева;
- Доказ о плаћеној административној  такси

Општинска административна такса: 320,00 динара за поднети захтев и 370,00 динара по започетом сату
Текући рачун:  840-742251843-73
Позив на број: 97 - 53015

Место набавке обрасца: Писарницa у Услужном центру или преузмите образац у PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: V спрат, соба 91-97 и 106

Рад са странкама на Одељењу: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 175

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови