Beograd

Легализација објеката

Надлежност Градске општине Палилула за пословe легализације објеката трајала је до 30. јуна 2010.

Сви незавршени предмети у вези са легализацијом објеката налазе се у Секретаријату за послове легализације објеката, Краљице Марије 1, XVI спрат. Пријем странака је понедељком, средом и петком, од 13.00 до 15.00 часова.

Палилула линкови