Beograd

ISELJENJE BESPRAVNO USELJENIH LICA IZ STANOVA I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA STAMBENIH ZGRADA

Odeljenje za građevinske i stambene poslove
Odsek stambenih i komunalnih poslova

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev u slobodnoj formi
- Dokaz o pravu svojine na stanu - dostavlja podnosilac zahteva
- Dokaz o pravnom interesu za pokretanje postupka
- Dokaz o plaćenoj taksi

Primalac : GO Palilula
Svrha uplate: Opštinska administrativna taksa: 320,00 dinara
Tekući račun: 840-742251843-73
Poziv na broj , model 97 u nastavku 53-015

Mesto predaje dokumentacije: Pisapnica uslužnog centra, ul.Takovska br. 12-šalter 1 -prizemlje , svakim radnim danom od 7 30 do 15 30 časova
Mesto rešavanja predmeta: Mesto rešavanja: III sprat, soba 64 i 65  
Rad sa strankama na odeljenju: 07.30-15.30
Telefon za informacije: 3236-221 lok. 144 i 146
Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа