Beograd

Издавање преписа решења

Одељење за имовинско-правне послове

Потребна документација:

  • Захтев за издавање преписа решења
  • Доказ о плаћеној такси

Општинска административна такса: 390 дин. по полутабаку оригинала

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97 - 53015

Место набавке обрасца: Писарницa у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: V спрат, соба 91-97 и 106

Рад са странкама на Одељењу: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 175

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови