Beograd

Izdavanje prepisa rešenja

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
  • Dokaz o plaćenoj taksi

Opštinska administrativna taksa: 390 din. po polutabaku originala

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: 97 - 53015

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Mesto predaje dokumentacije: Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: V sprat, soba 91-97 i 106

Rad sa strankama na Odeljenju: 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 175

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа