Beograd

Захтев за издавање уверења за кориснике који се налазе у евиденцији службе за борачко инвалидску заштиту

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове

Одсек за друштвене делатности

Место набавке обрасца: Писарницa у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: I спрат, соба 15-16

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 109

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови