Beograd

Уверење о физичким деловима објекта и нумерацији стана

Одељење за грађевинске и стамбене послове

Одсек грађевинских послова

УВЕРЕЊЕ О ФИЗИЧКИМ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКТА

Потребна документација:

 • Захтев за издавање уверења у слободној форми
 • Правоснажна Грађевинска дозвола или Одобрење за изградњу
 • Правоснажна Употребна дозвола
 • Оригинал Списка физичких делова објекта издат од ЈП "Градско стамбено" (Краљице Марије 17), са бројем, спратношћу и површином станова
 • Копија уговора за стан
 • Копија личне карте
 • Доказ о плаћеној такси

УВЕРЕЊЕ О ПОВРШИНИ И СТРУКТУРИ СТАНОВА

Потребна документација:

 • Захтев за издавање уверења у слободној форми
 • Основ стицања стана (купопродајни уговор, уговор о откупу, уговор о поклону...)
 • Потврда издата од ЈП "Градско стамбено" (Краљице Марије 17), са бројем, спратношћу и површином станова
 • Копија личне карте подносиоца захтева
 • Доказ о плаћеној такси

УВЕРЕЊЕ О НУМЕРАЦИЈИ СТАНА

Потребна документација:

 • Захтев за издавање уверења у слободној форми
 • Правоснажна Грађевинска дозвола или Одобрење за изградњу
 • Правоснажна Употребна дозвола
 • Списак власника станова у згради издат од ЈП "Градско стамбено" (Краљице Марије 17)
 • За станове у кући: оверен пројекат
 • Основ стицања стана (купопродајни уговор, уговор о откупу, уговор о поклону...)
 • Копија личне карте
 • Доказ о плаћеним таксама

Општинскe административнe таксe:

 • пријем захтева: 320 дин.
 • издавање уверења:

за један стан 382 дин. од 2 до 10 станова 1055 дин, преко 10 станова 2084 дин. за једну гаражу или гаражно место, или пословни простор (локал) 247 дин. од 2 до 10 гаража или гаражних места, или пословних простора (локала) 870 дин. А за преко 10, 1945 дин. за целокупан простор, за пословне зграде, стамбено пословне зграде, привредне објекте... 3623 дин.

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: III спрат

Рад са странкама:

 • радним даном од 10.00 до 15.00
 • пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 156

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови