Beograd

Издавање Дозволе за оглашавање

Одељење грађевинских и стамбених послова

Одсек стамбених и комуналних послова

Дозвола за оглашавање издаје се на основу Одлуке о оглашавању на територији Града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 29/07) и Правилника о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање на територији Града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 27/09).

Потребна документација:

 • Попуњен Захтев за издавање Дозволе за оглашавање
 • Извод из Регистра привредних субјеката од Агенције за привредне регистре
 • Копија уговора са банком о отварању пословног рачуна
 • Документацију која подносиоца Захтева легитимише као власника/корисника, односно сагласност власника/корисника објекта на који се поставља средство за оглашавање
 • Пројекат средстава за оглашавање у три примерка који израђују овлашћена пројектна организација и који је прописано комплетиран и запечаћен са потврдом и извештајем о извршеној техничкој контроли
 • Електроенергетска сагласност на пројекат, ако се захтев подноси за осветљено или просветљено средство за оглашавање
 • Сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда, у случајевима када се средство, односно објекат поставља у зони заштите или на заштићени објекат
 • Друге сагласности у зависности од типа и места постављања (органа надлежног за противпожарну заштиту, за ваздушни саобраћај и др.
 • Доказ о плаћеним таксама

Општинске административне таксе:

 • за подношење Захтева 290 дин.
 • за издавање Дозволе 3300 дин.

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97 - 53015

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: III спрат, соба 64

Рад са странкама:

 • радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
 • пријем странака код начелника Одељења: сваког уторка 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови