Beograd

Издавање Дозволе за оглашавање

Одељење грађевинских и стамбених послова

Одсек стамбених и комуналних послова

Дозвола за оглашавање-Одобрење издаје се на основу Одлуке о оглашавању на теритирији града Београда („Сл.града Београда"бр.86/2016, 126/2016, 36/2017, 96/2017, 109/2018, 26/2019, 62/2019, 17/2020, 89/2020, 106/2020 и 152/2020).

Зависно од предмета захтева за издавање дозволе-одобрења за огласно средство, подноси се један од доле наведених захтева у којима је прецизно наведена докумантација односно прилози који се уз исти подносе, и то:

1.3ахтев за издавање одобрења за постављање средства за оглашавање површине до 2 м2

Преузми овде: ПДФ

2. Захтев за издавање одобрења за постављање у наредном периоду истоветног средства за огпашавање

Преузми овде: ПДФ

3. Захтев за издавање одобрења за постављање других средстава за оглашавање на другим површинама

Преузми овде: ПДФ

4. Захтев за издавање одобрења за оглашавање путем паноа који носи физичко лице и дељење летака из руке

Преузми овде: ПДФ

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: III спрат, соба 64

Рад са странкама:

  • радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
  • пријем странака код начелника Одељења: сваког уторка 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови