Beograd

Издавање уверења о претрпљеној штети од суше 2003. године ради регулисања пензијског стажа индивидуалних пољопривредих произвођача

Уверење о претрпљеној штети од суше 2003. године се издаје на лични захтев на основу евиденције која се води у Одељењу за финансије и привреду Општинске управе Градске општине Палилула у Београду , у канцеларији 101 - пети спрат

Телефон за информације: 3235-673

Палилула линкови