Beograd

Утврђивање процента настале штете на пољопривредним културама услед дејства елементарних непогода

Штаб за елементарне непогоде Градске општине Палилула

Потребна документација:

- Захтев за утврђивање процента настале штете на пољопривредним културама услед дејства елементарних непогода у слободној форми.

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета:

Штаб за елементарне непогоде Градске општине Палилула, VI спрат - соба 122

По пријему захтева комисија ће утврдити на терену висину процента настале штете.

Рад са странкама: 07.30-15.30

Утврђивање процента настале штете на пољопривредним културама услед дејства елементарних непогода

Телефон за информације: 3236 221/локал 221, 3242 452

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови