Beograd

Спровођење мера Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје ГО Палилула

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за текућу годину објављен је на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици градске актуелности.

Палилула линкови