Beograd

REGISTRACIJA STAMBENIH ZAJEDNICA

Odeljenje za građevinske i stambene poslove
Odsek stambenih i komunalnih poslova

Registracija stambene zajednice i izbor  upravnika stambene zajednice vrši  se u Odeljenju za građevinske i stambene poslove, Odsek stambenih i komunalnih poslova.
 
PREUZMITE:
Uputstvo za registraciju stambene zajednice

Potrebna dokumentacija:
-Prijava za registraciju stambene zajednice i dodatak prijavi
-Zapisnik sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice
-Dokaz o plaćenoj taksi: opštinska administrativna taksa 870,00 dinara i to: 320,00 dinara za podnošenje zahteva +  550,00  dinara za  izradu rešenja

Tekući račun: 840-742251843-73
Poziv na broj , model 97 u nastavku 53-015
Primalac : GO Palilula
Svrha uplate: Opštinska administrativna taksa

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica uslužnog centra, ul.Takovska br. 12 -šalter 1-prizemlje ili u elektronskom formatu.

PREUZMITE:
Prijava za registraciju stambene zajednice

Zapisnik  sa sednice sa odlukom o izboru upravnika stambene zajednice

 

Prijava za ažuriranje podataka u registru stambenih zajednica


Mesto predaje dokumentacije: Pisapnica uslužnog centra, ul.Takovska br. 12-šalter 1 -prizemlje , svakim radnim danom od 7 30 do 15 30 časova
Mesto rešavanja predmeta: Mesto rešavanja: III sprat, soba 64 i 65  
Rad sa strankama na odeljenju: 07.30-15.30
Telefon za informacije: 3236-221 lok. 144 i 146
Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа