Beograd

Домови за стара лица

Дом за смештај одраслих и старих "Вила Кошута"

Павла Угринова 6(Сланачки пут 99) Вишњичка Бања

011/208 62 06; 060/355 56 91

www.vilakosuta.co.rs

Попуст 20%

Vila Kosuta
Палилула линкови