• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Контакт Палилулски адресар
Градске надлежности ПДФ Штампа Ел. пошта

ГРАД БЕОГРАД
www.beograd.rs

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Драгослава Јовановића 2, централа 3229-678
- Кабинет председника Скупштине града, тел. 3229-915

ГРАДОНАЧЕЛНИК
- Кабинет градоначелника, тел. 3246-764
- Кабинет заменика градоначелника, тел. 3216-393

ГРАДСКО ВЕЋЕ
Трг Николе Пашића 6, централа 3229-678

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Тиршова 3, тел. 3610-157

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА БЕОГРАДА
Косовска 17/I, тел. 3240-394

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
Краљице Марије 1/V, тел. 7157-038
- Одељење управне инспекције
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула, Таковска 12, тел. 3232-265

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Трг Николе Пашића 6, тел. 3229-767
- Управа за трезор, тел. 3216-276
- Управа јавних прихода, тел. 3216-497, www.finansijebgd.org
 Одељењe Палилула, Илије Гарашанина 5, тел. 3245-335
- Упит стања: https://lpa.beograd.gov.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Краљице Марије 1/XVII, тел. 7157-369
- Управа за цене, тел. 7157-387
- Управа за пољопривреду, тел. 7157-394
- Дирекција за робне резерве, тел. 7157-388

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Краљице Марије 1/XII, тел. 7157-480

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ
Краљице Маријe 1/VI, тел. 7157-522

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Краљице Марије 1/XVIII, тел. 7157-019

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Краљице Марије 1/VIII-X, тел. 7157-212
- Одсек Палилула, тел. 330-9297

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
Краљице Марије 1/XVI, тел. 3376-374

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Краљице Марије 1/XIII-XIV, тел. 7157-278
- Управа за енергетику, тел. 7157-276
- Управа за воде, тел. 7157-331

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКУ И УРБАНИСТИЧКУ ИНСПЕКЦИЈУ
27. марта 43-45, тел. 2750-237
- Градска грађевинска инспекција, тел. 3220-441
- Градска урбанистичка инспекција
- Управа за имовинско-правне послове, тел. 2750-237

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
27. марта 43-45, тел. 2754-933, www.bgsaobracaj.rs
- Дирекција за путеве, тел. 3222-993
- Дирекција за јавни превоз, тел. 3309-153

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
27. марта 43-45, тел. 3222-681
- Градска инспекција за заштиту животне средине, 334-2680, 330-9125

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Краљице Марије 1/XI, тел. 7157-440

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, тел. 2753-459
- Дежурна инспекција, 3227-000, 3309-760, 3309-762
- Градска комунална инспекција, 2750-135, 330-9321
- Градска саобраћајна инспекција, 2754-297, 330-9490

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
27. марта 43-45, тел. 3309-085

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
27. марта 43-45, тел. 3309-089

СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Краљице Марије 1/IV, тел. 7157-425

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ
Драгослава Јовановића 2, тел. 3241-909

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
Краљице Марије 1/XI, тел. 7157-453
- Службени лист Града Београда, www.sllistbeograd.rs

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Тиршова 1, тел. 3605-600

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА
Тиршова 1/IV, тел. 3605-609
- Београдски позивни центар, тел. 0800-110-011

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА БЕОГРАДА
Макензијева 31, тел. 2453-158, 2453-159, 2432-482

ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И СТАТИСТИКУ
Тиршова 1, тел. 3620-138, https://zis.beograd.gov.rs
- Бирачки списак - https://birackispisak.beograd.gov.rs

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА БЕОГРАДА
Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-006

АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Масарикова 5/X, тел. 3061-491

АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА
Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-361

АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ
Трг Николе Пашића 6, тел. 3216-309

АГЕНЦИЈА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
Краљице Марије 1/VI, тел. 7157-135

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-351, www.kancelarijazamlade.rs


ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

Јавна и комунална предузећа

ГСП "БЕОГРАД", Кнегиње Љубице 29, www.gsp.rs
- Диспечерски центар (00-24): 366-4040
- Говорни аутомат: 3033-370, 3033-371
- Продаја претплатних маркица на Палилули:  Омладински стадион, Карабурма (окретница линије 16)

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС", Краљице Марије 7, www.parking-servis.rs
- Инфо медиа центар (00-24): 3035-400

ЈКП "БЕОГРАДСКЕ EЛЕКТРАНЕ", Савски насип 11, www.beoelektrane.rs
- Рекламације на грејање (07.00-19.00): 2093-011
- Цурење инсталација (00-24): 2093-100
- Прикључења нових објеката: 222-4710, 222-4623

ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", Делиградска 28, www.bvk.co.rs
- Контакт центар (00-24): 3606-606, Канализација: 395-4060

ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА", Мије Ковачевића 4, www.gradskacistoca.co.rs
- Инфо телефон (07.00-15.00): 3294-901
- Кабасто смеће: 2758-090
- Погон Палилула, Бул. деспота Стефана 128ц, тел. 2752-625

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ", Драгослава Срејовића 8а, www.beogradput.com
- Позивни центар (00-24): 381-8101

ЈКП "ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ"
Бул. краља Александра 73а, тел. 4405-100 (00-24), www.bg-osvetljenje.rs
- Крњача, Грге Андријановића 1, тел. 2764-167

ЈКП "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ", Рузвелтова 50, www.beogradskagroblja.rs
- Инфо-центар: 208-3476
- Дежурни центар (00-24): 207-1333, 207-1377

ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ", Живка Карабиберовића 3, 3806-450, www.bgpijace.rs
Зелене пијаце на Палилули:
- Палилула, Илије Гарашанина бб, тел. 3247-802
- Карабурма, Уралска бб, тел. 2757-744
- Борча, Косте Манојловића бб, тел. 3327-019
- Тржни центар Крњача, Зрењанински пут 28, тел. 2711-919

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД", Сурчински пут 2, www.zelenilo.rs
- Инфо-центар (07.30-15.30): 2630-506
- Дежурна служба (15.00-07.00 и викендом): 2650-683
- РЈ Палилула, Бул. краља Александра бб, тел. 3035-519

ЈКП "ИНФОСТАН", Данијелова 33, тел. 3954-403, www.infostan.co.rs
- РЈ Палилула, Таковска 12, тел. 3233-906, 3342-630

ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО", Данијелова 33, www.stambeno.com
- Служба хитних интервенција (00-24): 3950-300
- Кориснички сервис (08.00-16.00): 3950-415
- Кол-центар (00-24): 353-7777
- РЈ Палилула, Краљице Марије 17, тел. 3222-513, 3222-112

ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ", Светозара Ћоровића 15, тел. 3225-125

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА
Његошева 84, тел. 2449-494, www.beoland.com

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
Палмотићева 30, тел. 3331-500, www.urbel.com

ВУ "ВЕТЕРИНА БЕОГРАД"
Бул. деспота Стефана 119, тел. 2764-366, www.veterinabeograd.rs
- Служба комуналне зоохигијене, тел. 329-3099


Здравствене установе

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
Бул. Франше Д’Епереа 5, тел. 194, www.beograd94.rs

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ" - ПАЛИЛУЛА
Кнез Данилова 16, тел. 3224-320, www.dzpalilula.org.rs

АПОТЕКА "БЕОГРАД"
Бојанска 16/IV, тел. 2452-648, www.apotekebgd.co.rs


Установе дечије и социјалне заштите

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БОШКО БУХА" - ПАЛИЛУЛА
Пера Ћетковића 37а, тел. 2771-144

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Руска 4, тел. 2650-329, www.gcsrbg.org
- Општинско одељење Палилула, Цвијићева 110, тел. 2753-591

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
Марије Бурсаћ 49, тел. 2698-089, www.ugcb.co.rs
- Дневни центaр и клуб "Палилула", Јабучка 11, тел. 2783-348
- Служба помоћи у кући Палилула, Јабучка  11, тел. 2991-286
- Стационар за болесне и непокретне, Диљска 2, тел. 2783-012