• Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
Početna Kontakt Palilulski adresar
Gradske nadležnosti PDF Štampa El. pošta

GRAD BEOGRAD
www.beograd.rs

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Dragoslava Jovanovića 2, centrala 3229-678
- Kabinet predsednika Skupštine grada, tel. 3229-915

GRADONAČELNIK
- Kabinet gradonačelnika, tel. 3246-764
- Kabinet zamenika gradonačelnika, tel. 3216-393

GRADSKO VEĆE
Trg Nikole Pašića 6, centrala 3229-678

GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Tiršova 3, tel. 3610-157

ZAŠTITNIK GRAĐANA GRADA BEOGRADA
Kosovska 17/I, tel. 3240-394

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU
Kraljice Marije 1/V, tel. 7157-038
- Odeljenje upravne inspekcije
- Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula, Takovska 12, tel. 3232-265

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
Trg Nikole Pašića 6, tel. 3229-767
- Uprava za trezor, tel. 3216-276
- Uprava javnih prihoda, tel. 3216-497, www.finansijebgd.org
 Odeljenje Palilula, Ilije Garašanina 5, tel. 3245-335
- Upit stanja: https://lpa.beograd.gov.rs

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Kraljice Marije 1/XVII, tel. 7157-369
- Uprava za cene, tel. 7157-387
- Uprava za poljoprivredu, tel. 7157-394
- Direkcija za robne rezerve, tel. 7157-388

SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
Kraljice Marije 1/XII, tel. 7157-480

SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Kraljice Marije 1/VI, tel. 7157-522

SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE
Kraljice Marije 1/XVIII, tel. 7157-019

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
Kraljice Marije 1/VIII-X, tel. 7157-212
- Odsek Palilula, tel. 330-9297

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE LEGALIZACIJE OBJEKATA
Kraljice Marije 1/XVI, tel. 3376-374

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
Kraljice Marije 1/XIII-XIV, tel. 7157-278
- Uprava za energetiku, tel. 7157-276
- Uprava za vode, tel. 7157-331

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, GRAĐEVINSKU I URBANISTIČKU INSPEKCIJU
27. marta 43-45, tel. 2750-237
- Gradska građevinska inspekcija, tel. 3220-441
- Gradska urbanistička inspekcija
- Uprava za imovinsko-pravne poslove, tel. 2750-237

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ
27. marta 43-45, tel. 2754-933, www.bgsaobracaj.rs
- Direkcija za puteve, tel. 3222-993
- Direkcija za javni prevoz, tel. 3309-153

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
27. marta 43-45, tel. 3222-681
- Gradska inspekcija za zaštitu životne sredine, 334-2680, 330-9125

SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Kraljice Marije 1/XI, tel. 7157-440

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
27. marta 43-45, tel. 2753-459
- Dežurna inspekcija, 3227-000, 3309-760, 3309-762
- Gradska komunalna inspekcija, 2750-135, 330-9321
- Gradska saobraćajna inspekcija, 2754-297, 330-9490

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
27. marta 43-45, tel. 3309-085

SEKRETARIJAT ZA DEČJU ZAŠTITU
27. marta 43-45, tel. 3309-089

SLUŽBA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
Kraljice Marije 1/IV, tel. 7157-425

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I PROPISE
Dragoslava Jovanovića 2, tel. 3241-909

SLUŽBA ZA INFORMISANjE
Kraljice Marije 1/XI, tel. 7157-453
- Službeni list Grada Beograda, www.sllistbeograd.rs

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE, Tiršova 1, tel. 3605-600

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJE I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA
Tiršova 1/IV, tel. 3605-609
- Beogradski pozivni centar, tel. 0800-110-011

KOMUNALNA POLICIJA GRADA BEOGRADA
Makenzijeva 31, tel. 2453-158, 2453-159, 2432-482

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU
Tiršova 1, tel. 3620-138, https://zis.beograd.gov.rs
- Birački spisak - https://birackispisak.beograd.gov.rs

AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA BEOGRADA
Kraljice Marije 1/XIX, tel. 7157-006

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
Masarikova 5/X, tel. 3061-491

AGENCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I SARADNjU SA UDRUŽENjIMA
Kraljice Marije 1/XIX, tel. 7157-361

AGENCIJA ZA INVESTICIJE I STANOVANjE
Trg Nikole Pašića 6, tel. 3216-309

AGENCIJA ZA BUDžETSKU INSPEKCIJU
Kraljice Marije 1/VI, tel. 7157-135

KANCELARIJA ZA MLADE
Kraljice Marije 1/XIX, tel. 7157-351, www.kancelarijazamlade.rs


GRADSKA PREDUZEĆA I USTANOVE

Javna i komunalna preduzeća

GSP "BEOGRAD", Kneginje Ljubice 29, www.gsp.rs
- Dispečerski centar (00-24): 366-4040
- Govorni automat: 3033-370, 3033-371
- Prodaja pretplatnih markica na Paliluli:  Omladinski stadion, Karaburma (okretnica linije 16)

JKP "PARKING SERVIS", Kraljice Marije 7, www.parking-servis.rs
- Info media centar (00-24): 3035-400

JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE", Savski nasip 11, www.beoelektrane.rs
- Reklamacije na grejanje (07.00-19.00): 2093-011
- Curenje instalacija (00-24): 2093-100
- Priključenja novih objekata: 222-4710, 222-4623

JKP "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA", Deligradska 28, www.bvk.co.rs
- Kontakt centar (00-24): 3606-606, Kanalizacija: 395-4060

JKP "GRADSKA ČISTOĆA", Mije Kovačevića 4, www.gradskacistoca.co.rs
- Info telefon (07.00-15.00): 3294-901
- Kabasto smeće: 2758-090
- Pogon Palilula, Bul. despota Stefana 128c, tel. 2752-625

JKP "BEOGRAD PUT", Dragoslava Srejovića 8a, www.beogradput.com
- Pozivni centar (00-24): 381-8101

JKP "JAVNO OSVETLjENjE"
Bul. kralja Aleksandra 73a, tel. 4405-100 (00-24), www.bg-osvetljenje.rs
- Krnjača, Grge Andrijanovića 1, tel. 2764-167

JKP "POGREBNE USLUGE", Ruzveltova 50, www.beogradskagroblja.rs
- Info-centar: 208-3476
- Dežurni centar (00-24): 207-1333, 207-1377

JKP "GRADSKE PIJACE", Živka Karabiberovića 3, 3806-450, www.bgpijace.rs
Zelene pijace na Paliluli:
- Palilula, Ilije Garašanina bb, tel. 3247-802
- Karaburma, Uralska bb, tel. 2757-744
- Borča, Koste Manojlovića bb, tel. 3327-019
- Tržni centar Krnjača, Zrenjaninski put 28, tel. 2711-919

JKP "ZELENILO BEOGRAD", Surčinski put 2, www.zelenilo.rs
- Info-centar (07.30-15.30): 2630-506
- Dežurna služba (15.00-07.00 i vikendom): 2650-683
- RJ Palilula, Bul. kralja Aleksandra bb, tel. 3035-519

JKP "INFOSTAN", Danijelova 33, tel. 3954-403, www.infostan.co.rs
- RJ Palilula, Takovska 12, tel. 3233-906, 3342-630

JP "GRADSKO STAMBENO", Danijelova 33, www.stambeno.com
- Služba hitnih intervencija (00-24): 3950-300
- Korisnički servis (08.00-16.00): 3950-415
- Kol-centar (00-24): 353-7777
- RJ Palilula, Kraljice Marije 17, tel. 3222-513, 3222-112

JVP "BEOGRADVODE", Svetozara Ćorovića 15, tel. 3225-125

DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I IZGRADNjU BEOGRADA
Njegoševa 84, tel. 2449-494, www.beoland.com

URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA
Palmotićeva 30, tel. 3331-500, www.urbel.com

VU "VETERINA BEOGRAD"
Bul. despota Stefana 119, tel. 2764-366, www.veterinabeograd.rs
- Služba komunalne zoohigijene, tel. 329-3099


Zdravstvene ustanove

GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ
Bul. Franše D’Eperea 5, tel. 194, www.beograd94.rs

DOM ZDRAVLjA "DR MILUTIN IVKOVIĆ" - PALILULA
Knez Danilova 16, tel. 3224-320, www.dzpalilula.org.rs

APOTEKA "BEOGRAD"
Bojanska 16/IV, tel. 2452-648, www.apotekebgd.co.rs


Ustanove dečije i socijalne zaštite

PREDŠKOLSKA USTANOVA "BOŠKO BUHA" - PALILULA
Pera Ćetkovića 37a, tel. 2771-144

GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Ruska 4, tel. 2650-329, www.gcsrbg.org
- Opštinsko odeljenje Palilula, Cvijićeva 110, tel. 2753-591

GERONTOLOŠKI CENTAR BEOGRAD
Marije Bursać 49, tel. 2698-089, www.ugcb.co.rs
- Dnevni centar i klub "Palilula", Jabučka 11, tel. 2783-348
- Služba pomoći u kući Palilula, Jabučka  11, tel. 2991-286
- Stacionar za bolesne i nepokretne, Diljska 2, tel. 2783-012