• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Локална самоуправа Управа Општине
Кабинет председника Општине ПДФ Штампа Ел. пошта

Кабинет председника Општине врши стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове који се односе на:
• остваривање надлежности и овлашћења председника Општине, заменика председника Општине и Већа Општине;
• припрему за радне и друге састанке председника Општине, заменика председника Општине и Већа Општине;
• праћење активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Општине;
• послове интерне контроле;
• координирање активности на остваривању јавности рада органа Општине;
• пријем странака, распоређивање аката и предмета и сређивање документације који се односе на председника Општине, заменика председника Општине и Веће Општине;
• послове везане за представке и притужбе грађана;
• сарадњу са медијима;
• израду и уређивање гласила Општине, информатора Општине и других информативно-пропагандних материјала у Општини;
• припрему и ажурирање Интернет сајта Општине.

Поједине послове у Кабинету могу да врше самостални извршиоци изван ове организационе јединице, ако то налаже природа или обим посла председника Градске општине, или ако то произилази из сарадње органа Градске општине Палилула и других општина, градова, Града Београда, предузећа или других правних субјеката, које именује председник Општине.

Самостални извршиоци по налогу председника Градске општине, припремају предлоге и врше друге привремене или повремене послове. Самостални извршиоци не морају да буду у радном односу у Кабинету.

Решењем о именовању самосталног извршиоца одређују се услови за обављање посла, период у коме се послови обављају и плата, односно накнада за рад, која се утврђује до висине плате утврђене за члана Већа Општине.


 

Шеф Кабинета:
IV спрат, канцеларија 81-82,
тел. 3243-118, 3236-221 лок. 288

ЂОРЂЕ АЛЕКСИЋ

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели