• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Локална самоуправа Управа Општине
Одељење за општу управу ПДФ Штампа Ел. пошта

Одељење за општу управу врши послове који се односе на:
• припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе Градске општине Палилула;
• радне односе запослених у Управи Градске општине Палилула;
• послове писарнице - пријемне канцеларије;
• распоређивање предмета по одељењима и службама;
• послове архиве;
• оверу потписа, преписа и рукописа;
• издавање уверења о чињеници живота и статусним питањима грађана;
• спровођење референдума грађанa;
• обављање стручних послова везаних за спровођење избора и рад Општинске изборне комисије;
• попис становништва;
• пружање правне помоћи грађанима општине;
• послове сарадње са месним заједницама;
• израду нацрта одлука и других аката и послове пружања стручне помоћи органима Oпштине из делокруга Oдељења;
• друге послове утврђене законом и другим прописима.


КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

 

Начелник
V међуспрат, канцеларија 90
тел. 3240-049, 3236-221 лок. 172

 

Писарница
приземље, Услужни центар
тел. 3236-221 лок. 107, 202