GO Palilula - grb


Šalter za overu ugovora o prometu nepokretnosti u Borči

Građani leve obale Dunava mogu od 21. februara da overavaju ugovore o prometu nepokretnosti u uslužnom centru u Mesnoj zajednici „Stara Borča“, Ivana Milutinovića 10 a, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova.

Prvi osnovni sud u Beogradi u saradnji sa Gradskom opštinom Palilula otvorio je šalter na kojem će građani moći da overavaju kuporodajne ugovore za zemljište ili stan, založne i hipotekarne izjave, kao i punomoćja koja se odnose na ugovore o prometu nepokretnosti.

Predsednik GO Palilula Danilo Bašić naglašava pogodnosti koje građani dobijaju otvaranjem šaltera: "S obzirom na to da je šire područje Borče u velikoj meri doživelo promenu statusa nad zemljištem, a i veliki je broj novoizgrađenih objekata potrebe građana su da često overavaju neki od ugovora. Građani koji žive ovde moći će sve kupoprodajne ugovore da overavaju na ovom šalteru, kao i proveru svih podataka tj. promena na nepokretnostima u poslednjih 14 meseci. Ukoliko nije bilo promena, dobija se potvrda o tome i tek onda može da se overi kupoprodajni ugovor. To je, na neki način, dovoljna sigurnost građanima da mogu da uđu u kupovinu zemljišta ili stana. Ideja je da se otvori i šalter Katastra, kako bi građani imali sve neophodne informacije na jednom mestu", kaže Bašić.

- U dogovoru sa predsednikom Opštine Palilula, izašli smo u susret građanima koji žive na levoj obali Dunava da svoje nesudeće poslove mogu brže i efikasnije da završe, da ne moraju da idu u sedište sudova u Timočkoj i Ustaničkoj ulici, tamo gde su do sada vršili overu. Ovde će se obavljati overa svih onih poslova za koje je zakonom predviđena sudska overa. To su svi ugovori o prometu nepokretnosti, založne i hipotekarne izjave koje mogu da prethode overi tog ugovora i punomoćja, ali ona koja se odnose na overu tih ugovora o prometu nepokretnosti – kaže vršilac funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu Tanja Šobat.NOVOSTI SA PALILULE

KALENDAR DOGAĐAJA

BITNE INFORMACIJE