GO Palilula - grb


Preliminarni spisak opštinskih instruktora za popis Stanovništva, domaćinstava i stanova 2011.

Kandidati koji se nalaze iznad crte na Preliminarnom spisku opštinskih instruktora, dužni su da potvrde svoje učešće najkasnije do 12.08.2011.

Izabrani kandidati mogu da se jave  u kancelariju br. 14 , prvi sprat, u upravnoj zgradi Gradske opštine Palilula, Takovska 12, 11.08.2011. od  10 do 16 časova, i 12.08.2011. od 10 do 12 časova, radi:

1. potvrđivanja učešća u Popisu

2. podnošenja na uvid sledećih ličnih dokumenata:

- lična karta ili pasoš
- diploma, kopija diplome ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi (studenti kojim diploma trenutno nije dostupna mogu da podnesu na uvid overen indeks, odnosno potvrdu o upisanom semestru u 2011.g.)
- uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (samo  nezaposleni kandidati)
- potvrdu od poslodavca o poslovima koje kandidat obavlja (samo zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu)
- uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ovo uverenje kandidati mogu da prilože i naknadno-pre početka obuke).

Preliminarni spisak kandidata možete preuzeti ovde.

Konačni spisak izabranih kandidata biće objavljen posle provere dokumenata.NOVOSTI SA PALILULE

KALENDAR DOGAĐAJA

BITNE INFORMACIJE