Beograd

Сервисне информације

 • Нови телефони Информативног центра ЕДБ

  07 07 2011
  Електродистрибуција Београд, у циљу обезбеђења ефикасног и рационалног обављања дистрибутивне делатности и приступа информацијама везаних за обрачун утрошене електричне енергије, понудила је својим купцима низ нових могућности.
 • Дежурство саветника за енерегетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

  03 06 2011
  Саветник за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије дежураће од понедељка, 6. јуна од 16.00 до 18.00 у Услужном центру ГО Палилула, Таковска 12, и одговарати на питања грађана. Дежурство ће се понављати сваког првог понедељка у месецу и уколико буде потребно број дежурстава ће се повећати.
 • Мере заштите од поплава

  30 05 2011
  Штаб за ванредне ситуације ГО Палилула обавештава да ће се током јуна, јула и августа 2011. обављати радови на чишћењу канала и оспособљавању система за одводњавање атмосферских вода из посебно угрожених насеља на простору Панчевачког рита, у оквиру спровођења мера заштите од поплава.
 • Подела индустријске соли на Палилули

  11 02 2011
  На општини Палилула почела је подела 80 тона индустријске соли по свим насељима и стамбеним зградама веће спратности и трајаће наредних пет дана. Со се испоручује председницима скупштина зграда и свака зграда добија по 15-20 килограма, зависно од броја станова.
 • Шалтер Катастра непокретности у ГО Палилула

  11 02 2011
  Пријемни шалтер Републичког геодетског завода биће отворен у Услужном центру Градске општине Палилула 9. децембра, у 12.00. Шалтер за увид у податке и подношење захтева за поједине услуге Републичког геодетског завода отвориће Ненад Тесла, директор ове установе и председник ГО Палилула Данило Башић.
 • Отворен шалтер Републичког геодетског завода у ГО Палилула

  11 02 2011
  Услуге Републичког геодетског завода – Службе катастра непокретности грађани Палилуле од 9. децембра могу да добију у Услужном центру Градске општине Палилула, Таковска 12.
 • Палилулски мајстор

  29 10 2010
  „Палилуски мајстор“ назив је пројекта Градске општине Палилула који креће од 1. новембра и састоји се у бесплатном пружању услуга најугроженијим грађанима Палилуле за ситне поправке у стану. Право на бесплатне услуге имаће пензионери чија су примања мања од 16.000 динара, примаоци социјалне помоћи и туђе неге и све особе са инвалидитетом.
 • Увођење паркинг зона на Старој Палилули

  14 07 2010
  Током претходних месеци Градска општина Палилула извршила је анкетирање грађана у вези са проширењем зонског система паркирања у стамбеном блоку оивиченом улицама Таковска, 27. марта, Рузвелтова и Цвијићева.
 • Бесплатне услуге тумача за особе оштећеног слуха

  13 03 2010
  Сваког понедељка од 15. марта, од 9.00 до 17.30, у Услужном центру Градске општине Палилула (Таковска 12) дежураће тумач за особе са оштећеним слухом.
 • Захтеви за легализацију примају се и у Борчи, Крњачи и Роспи ћуприји

  23 02 2010
  Због повећаног броја нових захтева за легализацију објеката, Оштина Палилула, поред Услужног центра у Таковској 12,  отвориће шалтерe на још три места, у месним заједницама у Крњачи, Борчи и Роспи ћуприји.
Палилула линкови